Kategorie
Pobierz kontakt
Dostawa
Płatności
Na chwilę obecną w związku z testowym etapem rozwoju naszego sklepu, proponujemy płatność za pobraniem lub przelew przedpłacający.

Po zakończeniu etapu testowego - uruchomimy wszystkie najpopularniejsze metody płatności : PayPal, karty kredytowe, oraz Płatności.pl
Start » Regulamin

Regulamin

UWAGA! PODANY PONIŻEJ REGULAMIN NIE OBOWIĄZUJE OD DNIA 27.01.2015
W KWESTII WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW ZARÓWNO STRONY KUPUJĄCEJ JAK I SPRZEDAJĄCEJ 
STOSUJEMY SIĘ DO PRAWA KONSUMENCKIEGO ORAZ WYTYCZNYCH URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW.


1. Sklep
 jest prowadzony przez firmę


FIRMA MAC ZPHU
MACIEJ ŚLIWIŃSKI
ul. Kopernika 1
64-980 Trzcianka

NIP: PL7630001743
REGON: 570013343
nr wpisu do ewidencji URZĘDU GMINY TRZCIANKA : 235/89
KONTO BANKOWE Bank Pekao I/O Trzcianka : 81 1240 3741 1111 0000 4457 2730

dalej nazywaną „Sprzedający”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


3. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

4. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, chyba, że zaznaczono inaczej).

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Realizacja zamówień pobraniowych następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

7. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

8. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Zapoznałem się i akceptuję regulamin i politykę prywatności sklepu . Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).


Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu .
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie mojego adresu e-mail do FIRMA MAC ZPHU MACIEJ ŚLIWIŃSKI z siedzibą w Trzciance, na przetwarzanie przez Sprzedającego moich danych osobowych.